آمار لحظه ای کرونا ویروس

این صفحه از هر 10 دقیقه بروزرسانی می گردد

 

[COVID19 confirmed_title=”مبتلا شده” recovered_title=”مرگ و میر” deaths_title=”بهبود یافته”]

 

[COVID19-WIDGET title_widget=”🌍 آمار جهانی کرونا” confirmed_title=”کل مبتلا شده‌ها” deaths_title=”مرگ و میر” recovered_title=”بهبود یافته”]

[COVID19-SHEET country_title=”کشور” confirmed_title=”کل مبتلا شده‌ها” today_cases=”تازه‌ترین مبتلا شده‌ها” deaths_title=”مرگ و میر” today_deaths=”تازه‌ترین مرگ و میر” recovered_title=”بهبود یافته”]